Home » News » “TÜRK MALLARININ İSTİLASI ‘OMURGASIZ’ EKONOMİK SİSTEMİMİZ İÇİN CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR”

“TÜRK MALLARININ İSTİLASI ‘OMURGASIZ’ EKONOMİK SİSTEMİMİZ İÇİN CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR”

“TÜRK MALLARININ İSTİLASI ‘OMURGASIZ’ EKONOMİK SİSTEMİMİZ İÇİN CİDDİ SONUÇLAR DOĞURUR”

Türk-Ermeni sınırının açılmasına ilişkin ermeni işadamlarının tavrı birbirine zıt

Türk-ermeni sınırının açılmasına ilişkin haberlerin yaygınlaşması, konuya ilişkin değerlendirme farklılıklarını da ortaya koymaktadır. Buna ilişkin olarak birbirine karşıt iki işadamımızın görüşlerini burada aktarıyoruz.

“Sil Group” başkanı ve milletvekili Haçadur Sukiasyan; “mal dolaşımının temini veAvrupa ekonomik yapılarına entegrasyonumuz için, ermeni-türk sınırı bir an evvel açılmalıdır” dedi. Sukiasyan, sınırın açılmasının olumlu sonuçlarının olumsuzlardan daha fazla olacağı görüşünde. “sınırın açılmasının ülkemize türk ekonomik yayılmacılığını getireceği, türk mal çeşitlerinin, Ermenistan’daki üretime zarar vereceği görüşünde olanlar var. Zannediyorum, bu zarar muhtemel faydasından az olacaktır.” Sukiasyan, Ermenistan’da üretilen yüzlerce çeşit malın büyük oranda Türkiye’ye ihrac edileceği, sadece bununla kalmayıp, sınırın açılmasının Gürcistan’ı transit ticarette uyguladığı fiyat tarifelerini gözden geçirme ve azaltma zorunda bırkacağını belirtti. Bu durumda Rusya’dan daha fazla ithalat ve ihracat yapılabileceğini de sözlerine ekleyen Sukiasyan, bugün ihracat nakliye masraflarının malın kendi değerini aştığını söyledi.

“International Masis Tabak” kurucusu ve milletvekili Mikayel Vartanyan, sınırın açılmasının nakliye masraflarını azaltaacağına, dolayısıyla mal çeşitlerinin maliyetinin düşeceğine hemfikir, “Fakat türk malları hacmen daha çok olduğundan, bundan türk mallarının daha çok kazanacağını farkedelim” diyerek vurguluyor. Vartanyan’a göre genel olarak “Türk mallarının istilası Ermenistan’ın ‘omurgasız’ ekonomik sistemi için ciddi sonuçlar doğurur. Radikal olmasa bile, yerel üreticiye büyük zarar verir, uzun süre üretim hacminde düşüş görülebilir. Ülkenin ödemeler dengesi bilançosundaki açık artar”. Öyle ki Vartanyan’a göre sınırı açmamaya ilişkin kategorik iddia mantıklı olmamakla beraber, sınırın bugün açılması da doğru olmaz.

Vartanyan’a göre; öncelikle iki ülke ekonomi, Pazar, fiyat hareketlerine ilişkin enformativ baza oluşturulup, gümrük düzenlemeleri, iki ülke arasındaki ticari ekonomik ilişkilerin şartları değerlendirilmeli, ithal ürün durumunda alternatif üretim için program hazırlanmalı. Bunlar olmadan, sınırın açılmasına ilişkin meselelere mekanik olarak hazırız, ancak siyasi, ekonomik ve psikolojik açılardan değil.Bu doğrultuda çalışırsak en az 3-4 yıl gerekli. “Bugün tekrar ediyorum, ermeni-türk sınırının açılmasına hazır değiliz” dedi Sn. Vartanyan.

L.K.
News Source:  AZG Armenian Daily #173, 25/09/2003

25.09.2003

Leave a Comment

*

Copyright © 2024 Tabdc.Org Sitemizdeki İçeriklerin Her Hakkı Saklıdır. İzinsiz Kullanılamaz. Akgün Medya

Scroll to top